Troostvilt

Werkgebied

Nederland

tel: 06-12958278

Een geboorte hier is een sterven daar, een sterven hier is een geboorte daar.

Mijn medium is vilt, een natuurlijk textiel gemaakt van wol van het schaap, met vele toepassingsmogelijkheden zoals; omhulling/wade voor kind of volwassene, urn, as-sieraad, herinneringsdoek, mand- of kistdoek/versiering. Eigen textiel kan samen met de wol verwerkt worden. Het omhullen van een dierbare overledene met dit warme materiaal geeft troost. Het is mogelijk om in samenspraak het werk door mij te laten maken, geheel naar persoonlijke voorkeur. Familie en vrienden kunnen ook samen onder mijn begeleiding het werk maken.

Annemie Koenen

Troostvilt Creaties

Tussen hemel en aarde.
Terug naar Moeder Aarde.
Een geboorte hier is een sterven daar en een sterven hier is een geboorte daar.

Ik ervaar de dood als een onlosmakelijk deel van het leven. Wanneer ik actief betrokken ben in het rouwproces van afscheid nemen, kan ik het verdriet rustiger verwerken. Dit vormgeven in een kunstzinnig proces werkt helend.

Mijn medium is vilt, een natuurlijk bijzonder textiel gemaakt van wol van het schaap met vele goede eigenschappen en toepassingsmogelijkheden; omhulling/wade voor kind of volwassene, urn, as-sieraad, herinneringsdoek, mand- of kistdoek/versiering. Eigen textiel kan samen met de wol verwerkt worden.

Vilt is een warm materiaal. Het omhullen van een dierbare overledene met dit materiaal geeft troost.

In Nederland is het toegestaan om in een wade of doek begraven te worden, mits deze gemaakt is van natuurlijke materialen. Het is mogelijk om in samenspraak het werk door mij te laten maken, geheel naar persoonlijke voorkeur, waarbij het ook voor mij belangrijk is om het beeld van de ander zo helder mogelijk te krijgen.

Familie en vrienden kunnen onder mijn begeleiding, het werk zelf maken. Vilten verbindt en heeft een harmoniserende werking.

Een wade of doek kun je ook zelf maken of laten maken, wanneer er nog lang geen sprake is van een naderende dood en kan ook bij leven dienst doen als wandversiering, deken, omhulling.

Na het overlijden en de uitvaart is het ook mogelijk om met familie, vrienden, een werk te maken waar dierbare herinneringen/eigendommen in verwerkt kunnen worden.

De prijs is afhankelijk van de arbeidsduur en materiaalkeuze.

Meer informatie vindt u op de website van Annemie Koenen:

Stuur een mail naar Annemie Koenen