Uitvaartverzorging

UITVAARTZORG Arthur Nijsten

UITVAARTZORG Arthur Nijsten ondersteunt u om zelf inhoud en vorm te geven aan het afscheid van uw geliefde. Ik stem mij zo volledig mogelijk af op zowel de nabestaanden als de overledene en draag er zorg voor dat u voldoende tijd hebt om zorgvuldig de juiste keuzes te maken waarin u zich gekend voelt die recht doen aan de overledene.
Zo wordt het afscheid persoonlijk en de uitvaart een ‘troostrijk eerbetoon’.

Een passend afscheid, een uitvaart op maat

Wat is een goed of passend afscheid en wat kan UITVAARTZORG Arthur Nijsten voor u hierbij betekenen?

UITVAARTZORG Arthur Nijsten is een klein uitvaartbedrijf met een eigentijdse visie. Een visie die een persoonlijke uitvaart volledig tot zijn recht doet komen. Een persoonlijk afscheid vormt het fundament om te kunnen rouwen. Rouw is onlosmakelijk verbonden met afscheid moeten nemen van een dierbare.

Maar wat is een goed of passend afscheid en wat kan Arthur Nijsten voor u hierbij betekenen?

De visie van Arthur Nijsten op een passend afscheid is het feit dat het uw afscheid is. Een afscheid waarbij u actief betrokken bent. Waarbij u op vele momenten tussen overlijden en uitvaart de inhoud en vorm zelf kunt bepalen. Uitvaart op maat is in deze het antwoord op uw wensen betreffende het afscheid. Het is uiteraard ook mogelijk om samen met uw naasten de wensen rondom afscheid en uitvaart voor het overlijden op papier te zetten.

U kunt hierbij denken aan:

  • Opbaring thuis waardoor uw dierbare niet abrupt weggebracht wordt naar een plek elders. U heeft dan alle tijd om geleidelijk afscheid te nemen, waarbij u zelf de sfeer bepaalt door bloemen, kaarsen, foto’s, muziek. En om mensen te ontvangen die afscheid komen nemen en waarmee u verdriet en herinneringen kunt delen.
  • Betrekken van kinderen, kleinkinderen bij het afscheid. Kinderen hebben hun eigen beleving bij het overlijden van een naaste. Vaak zal dit een opa of een oma zijn, maar soms ook een ouder of een broertje of zusje. Het is belangrijk aandacht te hebben voor de eigen beleving van kinderen en hun de ruimte te geven om op hun manier betrokken te zijn bij de diverse gebeurtenissen rondom de uitvaart. Zij hebben een benadering nodig die bij hun leeftijd past. Nooit dwingend, wel uitnodigend.
  • De keuze voor een locatie waar de afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden. Misschien wel bij u thuis, in de tuin of een andere geschikte plek zoals een natuurbegraafplaats, kerk, crematorium of gemeenschapshuis.

Het is in deze heel belangrijk om te weten dat u bepaalt over wat, hoe en waar. Wat u niet zelf wilt of kunt wordt door UITVAARTZORG Arthur Nijsten overgenomen. Arthur Nijsten is er om u te ondersteunen en te begeleiden bij een passend, persoonlijk afscheid.

Meer weten over UITVAARTZORG Arthur Nijsten:

Stuur een mail naar UITVAARTZORG Arthur Nijsten